INNOVATÖR

INNOVATÖR, FÖRETAGARE & FORSKARE


Jag har sysslat med det mesta från produktidé till produktion. För att kunna utveckla sina idéer krävs resurser och ett finger med i alla steg. Företag har varit naturligt att driva när man vill se innovationer förverkligas. Forskning inom det paranormala förverkligas när alla andra sover. Som kroniskt kreativ har jag inte sovit mer än 6 timmar.

Kablar utan ände. Hur många gånger har jag inte trasslat in mig i mina egna problemlösningar. Man skapar liksom sitt eget deckaräventyr när man följer ledtrådar. Försöker se vem som är kopplad till vem och vad de har för relation till varandra. Man får följa var och en tillbaka och se vad de haft för sig. Skissa upp tidlinjer före apparaten dog.


Bäst av allt! Triumfen när man äntligen hittar den skyldige som gjorde att apparaten dog. Men ibland hamnar det på hyllan för 'Unsolved Mysteries'.

Innovatör


Som innovatör vill man helst släppa allt när idén är färdig. Men det är då det börjar... eller i värsta fall slutar på grund av ekonomiska kalkyler sagt sitt. Då är det en klar fördel att kunna följa sitt barn från födelse till mogen självständig produkt. 


Inom Långshyttan System Integration AB jobbade jag med störst bredd omfattade samtliga steg från idé till färdig produktionsanpassad produkt:

 • Produktidé
 • Marknadsundersökning
 • Utveckling
 • Kundanpassning & produktdesign
 • Prototypframtagning
 • Produktkalkyl
 • Tillverkning av testriggar
 • Produktionsupplägg
 • Nollserie samt produktion
 • Förpackningsplanering
 • Kvalitetssäkring enligt ISO 9001
 • Reklam- och datablad


Kvalitetssäkring handlar mest om hur människor fungerar, inte om maskiner eller rutiner. Det märks varje gång rutinerna missas, missförstås eller när ansvar faller mellan två stolar.

INNOVATIONER & KONSTRUKTIONER

 • Styrningar och regleringar för ventilationsfläktar och belysningar. Ca 30 olika produkter. 
 • Fastbränslecentral FBC för reglering och övervakning av brikettbrännare med totaleffekt upp till 400kW.
 • Utveckling av tändsystem till FBC.
 • Utveckling av FBC för små villapannor.
 • Spisvakt för köksspisar.
 • Fastbränsletork av bark till en megawattpanna.
 • Vattenreningssystem
 • Magnetterapibänk
 • Terapiutrustning med IR
 • Laserterapisystem
 • Dual Frequency Zapper

Företagare


Varför plåga sig med osäkerheten som företagare när man kan vara trygg anställd? Och varför friheten hägrar så man plågar sig upprepade gånger.


Jag gjorde val tidigt i tonåren att jag ville både flytta ut på landet och starta verksamhet. Jag insåg att jag inte var den anställningsbara typen. Jag hade för mycket frihetsbehov som inte kunde tillfredställas. Inte för att jag kan säga längre att företagande är frihet men genomfört skapande har jag i alla fall gjort. Expert på disciplinerad kreativitet har jag blivit. 


Kroniskt kreativ och företagare är en bra kombination.

Tjäna bra pengar är värre - då behövs tålamod.

FÖRETAGARE

 • Första enskilda firman startades 1987
 • LSI AB 1989
 • SPEKTRA-ART Förlag 1991
 • Stjärnsund Innovation AB 1991

Totalt har jag startat 7 företag under åren

GRUNDARE AV

Totalt har jag startat 8 föreningar och förbund

Forskare

Med mina upplevelser utöver det vanliga sedan barndomen, var tvärvetenskaplig forskning med inriktning på det paranormala ett självklart val. Jag var helt enkelt obotligt nyfiken och dessutom kritisk.


Hur intresset väcktes

Jag var uppfödd på Fokus Uppslagsverk - mina favoritböcker redan när jag var 4 år. Jag var så fascinerad av alla bilder jag kunde hitta i dem. Jag tidigt ritade egna liknande ritningar dem jag sett. Uppfinnarjocke i Kalle Anka var min stora idol i förskoleåldern. Att rita uppfinningar var min favoritsyssla. När jag såg en tv-serie om Leonardo da Vinci fick jag plötsligt en ny idol. En sådan mångsysslare ville jag bli. Senare kom jag att sluka några hundra böcker om paranormal forskning och gränsvetenskaper. Jag sökte svar som motsvarade mina erfarenheter.


Unga Forskare

1977 ställde jag ut resultaten av mitt treårig forskningsarbete om Cheopspyramidens geometriska system och blev  stipendiat till Youth Science Forthnight. Som tonåring blev jag inbjuden att hålla ett par föredrag i ämnet, bl.a på KTH.


Institutet för Ekologisk Teknik

Inom IET - Institutet för Ekologisk Teknik var jag bl.a med på deras forskningsresa till Oulanka nationalpark i Finland för att studera vattendrag och vattnets rörelser i orörd natur. 


Föreningen för Psykobiofysik

Inom ramen för Föreningen för Psykobiofysik sysslade jag med flera undersökningar, t.ex slagruta, pyramideffekten och auraseende. Det var i detta sammanhang som jag började formulera mina första hypoteser om de paranormala fenomenens grunder.


Forskning och utveckling

Mellan åren 1980-85 utvecklade jag idéerna vidare. Jag sysslade med utveckling av instrument för att kunna detektera och mäta de paranormala fenomenen. Mellan dessa år utvecklade jag cirka 60 instrument varav cirka 40 blev byggda.


Klärvoajant studier

Jag insåg att studera de paranormala fenomenen utan ett klärvoajant öga var som att totalt famla i blindo. Det var först när jag under senare 80- och 90-talet studerade fenomenen klärvoajant som jag kunde observera lagbundenheter. Dessa studier kom sedan tjäna som grund för utveckling av mätinstrument.


PARCS - PAranormal Research Center of Sweden

1999 grundade jag PARCS Paranormal Research Center of Sweden. Här kunde vi presentera resultaten av den lyckade kombinationen av klärvoajanta förstudier och speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Gruppen har påbörjat nypubliceringen av PARCS rapporter. 

 

Ny personlighetsmodell

Under tolv år hade min forskning huvudvikten lagd vid studier i psykologi. Jag samlade underlag för en unik personlighetsmodell som inkluderade emotioner och därmed kunde ge förklaringar till psykosomatik.


Syntes av dimensionella upplevelser

Mitt stora arbete är en komplett sammanställning av 30 års forskning om fenomen som är relaterade till Kristallportar och hur de öppnar till parallella verkligheter och tider.


Att fått mina fleråriga klärvoajant upplevelser verifierade med instrument har varit något av det mest spännande i mitt liv.  

AXPLOCK UR FORSKNINGEN

 • Cheopspyramidens Geometriska System - mitt första arbete som tonåring. Om hur man genom geometriska nycklar kan säga var en ny kammare kan hittas i pyramiden.
 • KRS - Kristallportars Relativa Styrka - den första skalan i världen som graderar uppleveleser och fenomen som bakstavligen går off-scale utanför vår verklighet.
 • Jordens Kristallnät - första gången ett globalt nät har uppmätts och kartlagts.
 • MP - En unik personlighetsmodell som är baserad på emotioner och integrerar psykosomatik. Applicerbar på alternativa terapier.

UTVECKLADE INSTRUMENT

Vingfenomenet. Ett fenomen som uppstår på ryggen hos vissa personer med healingförmåga. Flera instrument utvecklade som detekterar vingfenomenet:

 • Ultraljudsradar
 • Luftrörelsedetektor
 • Värmevägg
 • IR-fotograferingsmetod


Kristallportar. Instrument utvecklade för att mäta eller detektera kristallportar (även kända som sexkantfönster)

 • Biobaserade detektorer
 • Elektrostatiskt baserad detektor
 • Kristallbaserad detektor
 • Klockfrekvenskomparator